IMG_0706
Besøg af ‘Undergrunden’ er blevet et afholdt indslag på ældrecentre og plejehjem i Furesø. Babettes Gæstebud af Karen Blixen har været en stor succes, bl.a. på Ryetbo, Lindevang og Svanepunktet, som er nogle af de steder, Anders Ahnfelt-Rønne har besøgt i skikkelse af general Löwenhielm fra den svenske armé.
‘Jeg kom ud for en rørende og opmuntrende oplevelse i foråret,’ siger Anders Ahnfelt-Rønne.  ‘I pausen kom en ældre herre frem til mig og fortalte, at hans hustru – som er Altzheimer diagnosticeret for 6 år siden – pludselig var helt klar og kunne samtale med den største selvfølgelighed om alt muligt. Det er som om hun slet ikke er syg, fortalte han rørt. –  Det er forbløffende, hvor meget liv Karen Blixens ord og fortælling er, og det gør arbejdet på Undergrunden yderst meningsfuldt’, slutter skuespiller Anders Ahnfelt-Rønne.
Nu tilbyder Undergrunden musikforestilinger og fortællinger ud til aktivitets- og forebyggelsescentre i Furesø, senest med musikforestillingen “Noget om at blive grebet”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>